wtorek, 9/8/2022 | 1:42 CEST
You are here:  / Pozostałe / Pomoc psychologiczna Lublin

Pomoc psychologiczna Lublin

W jaki sposób radzić sobie z agresją? Psycholog wspomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś niezwykle niepożądanym, wywołującym w osobach strach i lęk, a nawet obawy o personalizowane życie. Ludzie agresywni, to przeważnie osoby z obszerną ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać wypada, że niewiele jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie należą do unikalności. W Polsce jest bardzo wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Psychoterapia Lublin. Nie dotyczy to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najlepiej trzymać w odosobnieniu. Niedużo się mówi o agresji pozytywnej, jaka jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to należyty przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zaburzenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są w większości wypadków niezwykle ubogie emocjonalnie i społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za porządne dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność i problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.